You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca i žena, umesto da se fokusiraju na negativan uticaj polne diskriminacije. Sličan je slučaj i sa osobama s invaliditetom. One kao da su u ratu sa...

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo...