You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

“Moja porodica i rođaci su bili srećni što me imaju. Nikada nisu rekli da ne žele snaju koja ima invaliditet. Naprotiv, rekli su: “Sjajno, oboje možete biti zajedno i podržavati se i brinuti jedno o drugom.” To je ono što smo i radili.” Jairunnisha, 34, žena s poliomijelitisom Kako...

“Kada su ljudi prilazili mojoj majci u vezi moje udaje govorila je “ne”. Brinula se kako ću se snaći, šta ću uraditi, kako ću živeti...

“Kako sam mogla da plešem kad nisam mogla da hodam? Pomisao na život bez plesa je bila ekstremno deprimirajuća za mene. Morala sam da nađem način...

Seksualnost se često izjednačava samo sa seksom. U stvari, mnogo je šira i takođe obuhvata rodne identitete i uloge, seksualne orijentacije, erotizma,...

Ako sam posmatrala moj život pesimistično, onda treba da sam završila. Treba uzalud da tragam za svetlom koje ne dopire do mojih očiju i muzikom koja...