You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo uspeli nekako da učinimo prepoznatljivim da invalidnost ima  i tu rodnu komponentu, da postoje prava koje se odnose samo na žene i da se ona zovu „ženska...

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo...