You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Prevod teksta: Barbara Faye Waxman Fiduccia and Leslie R. Wolf (1999), Violence Against Disabled Women, Center for Women Policy Studies. Nasilje nad ženama sa invaliditetom Žene s invaliditetom suočavaju se sa dvostrukom diskriminacijom i predrasudama – i kao osobe s invaliditetom i kao žene; obojene...

Rozmari Garland – Tomson je profesorka ženskih studija i engleskog jezika na Univerzitetu Emori. Oblasti istraživanja kojima se bavi su: feministička...

Izveštaj specijalne izveštačice o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posledicama – Izvod iz drugog izveštaja podnetog od strane specijalne izveštačice koja prati nasilje prema ženama, uzroke i posledice, Rašide Madžu (Rashida Manjoo) Generalnoj skupštini UN, u skladu sa Rezolucijom 65/187. Izveštaj pruža uvid u rad specijalne izveštačice i...

Dr Marša Sakston je rukovovodeća istraživačica na Svetskom institutu za invalidnost (World Institute on Disability) i predaje studije invalidnosti...

Dr Marša Sakston je rukovovodeća istraživačica na Svetskom institutu za invalidnost (World Institute on Disability) i predaje studije invalidnosti...