You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Dr Marša Sakston je rukovovodeća istraživačica na Svetskom institutu za invalidnost (World Institute on Disability) i predaje studije invalidnosti na Berkli Univerzitetu u Kaliforniji. U poslednje tri godine njen rad predstavljen je u Australiji, Japanu, Velikoj Britaniji, Finskoj, Kataru, Kanadi i SAD-u....

Sažetak naučnog rada: Self-esteem and women with disabilities, Margaret A. Noseka, Rosemary B. Hughesa, Nancy Swedlunda, Heather B. Taylora, Paul Swankb (a – Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Center for Research on Women with Disabilities, Baylor College of Medicine, 3440 Richmond, Suite B, Houston, TX 77046, USA; b – School of Nursing,...

Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA Dajana Damjanović i Svjetlana Timotić predstavile su rad SEKSUALNOST I REPRODUKTIVNA PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM:...

Teoretičarke i teoretičari, istraživačice i istraživači, kao i feminističke aktivistkinje sa invaliditetom nalaze brojne dokaze da je položaj žene...

Ako misliš da imaš poteškoća da priđeš ženama, samo zamisli kakav bi tvoj život bio kada bi imala dodatni izazov, invaliditet. Neke od nas već imaju tu jednu dodatnu prepreku koju treba da prevaziđu. Razmisli na trenutak, koliko lezbejki s invaliditetom ustvari poznaješ? Da li je invaliditet vidljiv ili ne, takođe može biti faktor kod zabavljanja. Ljudi koji...