You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije po osnovu svoje invalidnosti, žene sa invaliditetom su i više od toga jer je ta diskriminacija dvostruka: po osnovu pola (roda)1 i po osnovu invalidnosti....

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca...

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo...