You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Seksualnost se često izjednačava samo sa seksom. U stvari, mnogo je šira i takođe obuhvata rodne identitete i uloge, seksualne orijentacije, erotizma, zadovoljstva i reprodukciju. Seksualnost se doživljava i izražava kroz misli, fantazije, želje, uverenja, stavove, vrednosti, ponašanja, vežbe, uloge...

Ako sam posmatrala moj život pesimistično, onda treba da sam završila. Treba uzalud da tragam za svetlom koje ne dopire do mojih očiju i muzikom koja...

“Pre sam mislila da me muškarci uznemiravaju, jer ne mogu da vidim. Međutim, kada sam pričala sa drugim prijateljicama koje imaju oštećenje vida...

“Mislim da invaliditet naglašava naše osećaje ranjivosti i bespomoćnosti… Ne možemo se otarasiti našeg straha jer on živi u našoj glavi…...

“Institucije treba da su kao kuće. Mesto gde žena može da pripada, mesto koje može nazvati svojim. Nažalost, to često nije tako, institucije nije...