You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Teoretičarke i teoretičari, istraživačice i istraživači, kao i feminističke aktivistkinje sa invaliditetom nalaze brojne dokaze da je položaj žene sa invaliditetom u odnosu na muškarca sa invaliditetom drugačiji. Žena je višestruko diskriminisana i ljudska prava su joj uskraćena ne samo kao...

Ako misliš da imaš poteškoća da priđeš ženama, samo zamisli kakav bi tvoj život bio kada bi imala dodatni izazov, invaliditet. Neke od nas već imaju tu jednu dodatnu prepreku koju treba da prevaziđu. Razmisli na trenutak, koliko lezbejki s invaliditetom ustvari poznaješ? Da li je invaliditet vidljiv ili ne, takođe može biti faktor kod zabavljanja. Ljudi koji...

“Zakon priča o “dečijoj socijalnoj pomoći” i interpretacija administratora je da dečija socijalna pomoć neće biti uručena ako je usvajač...

“Invaliditet može da znači da pričaš ili hodaš drugačije. Međutim, ne znači da zaslužuješ da budeš maltretirana ili zlostavljana. Može ti...

“Moja porodica i rođaci su bili srećni što me imaju. Nikada nisu rekli da ne žele snaju koja ima invaliditet. Naprotiv, rekli su: “Sjajno,...