You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Mreža Žene protiv nasilja organizovala je od 6. do 8. juna 2014. godine u Nišu konferenciju Sigurnost i bezbednost – od žena za žene. Na konferenciji je učestvovalo 70 aktivistkinja iz 27 ženskih organizacija iz 16 gradova Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije koje se...

Prevod teksta: Barbara Faye Waxman Fiduccia and Leslie R. Wolf (1999), Violence Against Disabled Women, Center for Women Policy Studies. Nasilje nad ženama sa invaliditetom Žene s invaliditetom suočavaju se sa dvostrukom diskriminacijom i predrasudama – i kao osobe s invaliditetom i kao žene; obojene žene sa invaliditetom suočavaju se sa trostrukom. Zbog toga se...

Rozmari Garland – Tomson je profesorka ženskih studija i engleskog jezika na Univerzitetu Emori. Oblasti istraživanja kojima se bavi su: feministička...

Izveštaj specijalne izveštačice o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posledicama – Izvod iz drugog izveštaja podnetog od strane specijalne izveštačice koja prati nasilje prema ženama, uzroke i posledice, Rašide Madžu (Rashida Manjoo) Generalnoj skupštini UN, u skladu sa Rezolucijom 65/187. Izveštaj pruža uvid u rad specijalne izveštačice i...

Dr Marša Sakston je rukovovodeća istraživačica na Svetskom institutu za invalidnost (World Institute on Disability) i predaje studije invalidnosti...