You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

“Invaliditet može da znači da pričaš ili hodaš drugačije. Međutim, ne znači da zaslužuješ da budeš maltretirana ili zlostavljana. Može ti biti teže da se usprotiviš tome, ali moraš. Nasilje je takvo da ako ga ne zaustaviš prvi put, spojiće se sa drugim i trećim.” Tim savetnica, SNEHA...

“Moja porodica i rođaci su bili srećni što me imaju. Nikada nisu rekli da ne žele snaju koja ima invaliditet. Naprotiv, rekli su: “Sjajno,...

“Kada su ljudi prilazili mojoj majci u vezi moje udaje govorila je “ne”. Brinula se kako ću se snaći, šta ću uraditi, kako ću živeti...

“Kako sam mogla da plešem kad nisam mogla da hodam? Pomisao na život bez plesa je bila ekstremno deprimirajuća za mene. Morala sam da nađem način...

Seksualnost se često izjednačava samo sa seksom. U stvari, mnogo je šira i takođe obuhvata rodne identitete i uloge, seksualne orijentacije, erotizma,...