You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Frida Zejms (2000) Frida Zejms (1932 – 2005) bila je američka aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom i profesorka matematike – u oba slučaja, žena koja je znala kako da rešava probleme. U koautorstvu sa svojom mlađom sestrom, Doris Zejms Flešer, napisala je knjigu o istoriji pokreta pod...

Flo i Lisica Flo Foks tvrdi da je fotografkinja po rođenju. Pošto ima urođeno oštećenje vida  na jednom oku, nikada nije morala da ga zatvara dok...

Foto: Erin Klark Erin Klark je umetnica, spisateljica i internacionalna seks ikona. Rođena je u Kanadi, a već nakon srednje škole otputovala je u Keniju...

Iskustva žena sa invaliditetom i rizici od nasilja povezani su sa njihovim fizičkim, senzornim ili intelektualnim oštećenjima, marginalizacijom koju...

Širom sveta, mlade žene i devojčice sa invaliditetom suočavaju se sa velikim ograničenjima u pristupu uslugama i obrazovanju a što je od suštinskog...