You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Kao jedina korisnica kolica iz Žepča (Bosna i Hercegovina), Ljilja Slišković pionirka je na mnogim poljima: od ostvarivanja bazičnih prava na dostojanstven život, do upuštanja u ekstremne sportove. Vreme u kome je stekla invaliditet znatno se razlikovalo od današnjeg: nije bilo toliko aktivnih...

Uobičajena reakcija na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje je okrivljavanje žrtve što nije progovorila ili jednostavno otišla. – Ja...

 Šta je uopšte bipolarni poremećaj? Koliko o tome ne znamo i kakva sve predubeđenja komplikuju živote osoba sa mentalnim invaliditetima? Kako...

Zbunjujući znaci ženstvenosti Rano sam dobila prvu menstruaciju i bila sam iznenađena. Imala sam bolove, jaka krvarenja i loše sam se snalazila...

Jelena Rašić, mlada žena sa invaliditetom u ulozi žive knjige, ovoga puta otvara poglavlje o seksualnosti, zdravom razvoju, seksualnim pravima i partnerskom...