You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

NN ima 35 godina. Fakultetski je obrazovana. Zaposlena. Ima blaži oblik disocijativnog poremećaja i umetničke sklonosti. Živi u Srbiji. Lečena od depresije (stručnjaci kažu da je to smrt duše) i posttraumatskog stresnog poremećaja. Preživela je trogodišnju nasilnu vezu. NN može biti svaka od...

Kao jedina korisnica kolica iz Žepča (Bosna i Hercegovina), Ljilja Slišković pionirka je na mnogim poljima: od ostvarivanja bazičnih prava na...

Uobičajena reakcija na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje je okrivljavanje žrtve što nije progovorila ili jednostavno otišla. – Ja...

 Šta je uopšte bipolarni poremećaj? Koliko o tome ne znamo i kakva sve predubeđenja komplikuju živote osoba sa mentalnim invaliditetima? Kako...

Zbunjujući znaci ženstvenosti Rano sam dobila prvu menstruaciju i bila sam iznenađena. Imala sam bolove, jaka krvarenja i loše sam se snalazila...