You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Mebijusov sindrom je neprogresivno neurološko stanje koje se manifestuje kao paraliza mišića lica. Osobe sa Mebijusovim sindromom ne mogu da se smeju, ni da se namršte. Zbog facijalne paralize nije moguće trepnuti, zatvoriti oči ili ih pomerati levo-desno. Nemački neurolog Paul Julius Möbius prvi...

Jedna sedamdeset sedmogodišnja žena primetila je da joj se leva ruka pomera bez svesne kontrole dok je gledala televiziju. Leva ruka dodirivala joj je...

Učestalost mentalnih poremećaja je značajno veća kod osoba sa retkim bolestima u odnosu na opštu populaciju. Brojni su načini na koje retke bolesti...

Imate li hrabrosti i volje da se upustite u izazov Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada (DPOSA)? Plesne radionice i radionice sviranja...

Sasvim iznenada, izgledalo je da su objekti mali i udaljeni, ili da su ogromni i sasvim blizu. Osećao sam se kao da se smanjujem, a da istovremeno ni...