You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

“Deca s invaliditetom često imaju malo samopoštovanja. Zato proces za nasilnika postaje lakši. Takva deca lako počnu da veruju nasilniku kad počnu da dobijaju malo više pažnje i ljubavi od njega/nje.” Anupriya, Arpan savetnica (nevladina organizacija koja se bori protiv seksualnog zlostavljanja...

“Veze su veoma divni i uzvišeni bonusi života, ali nisu sam život.” Deepak Kashyap, savetnik “Ponekad je bolje podneti prolazni bol raskida nego...

“Ne volim kada mi neko kod kuće kaže da sam slepa… ponekad mi on kaže: “ti si slepa, kako ti znaš?” Vratim mu i kažem: “i ti si slep,...

„Naša tela su mesto gde se samopoštovanje, želje i seksualnost sastaju. Što više pažnje posvećujemo našim potrebama, bolje ćemo moći voditi...

„Trenutno nisam u grupnoj podršci, ali bih volela da budem, da upoznam druge poput mene i učim od njih. Ovo nije kraj sveta, nije razlog da se odustane...