You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Erotske – šta? Sve te naprave, seksualni uređaji, (van)bračna pomoćna sredstva, takozvana seksualna pomagala… produkti perverznog uma. Kome to treba i zašto? Ženama sigurno više nego muškarcima, zar ne? Vrlo verovatno, s obzirom na to da su žene obdarene sposobnošću intenzivnijeg, dubljeg...

♦    menstruacija u brojkama Tokom prosečnog životnog veka žena provede 3500 dana krvareći. Za industriju higijenskih sredstava, to znači 11...

Onako kako sebe vidim – tako se osećam. Kako se osećam – to i jesam. Slika tela jedna je od važnih komponenti opšte slike o sebi koja se izgrađuje...

ZABRANJENI DODIR U NEKOLIKO REČI Da li sam normalna? Da li se povređujem? Ako sam sklona da to radim… možda ja u stvari ne želim partnera? Da li...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA objavila je 2014. godine istraživački rad Veronike Mitro, Dajane Damjanović...