You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Onako kako sebe vidim – tako se osećam. Kako se osećam – to i jesam. Slika tela jedna je od važnih komponenti opšte slike o sebi koja se izgrađuje kroz iskustva nastala u dodiru sa sobom i sa drugima. Kroz iskustva fizičkog invaliditeta (urođenog ili stečenog), slika tela se po pravilu pokazuje...

ZABRANJENI DODIR U NEKOLIKO REČI Da li sam normalna? Da li se povređujem? Ako sam sklona da to radim… možda ja u stvari ne želim partnera? Da li...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA objavila je 2014. godine istraživački rad Veronike Mitro, Dajane Damjanović...

Laura Herši [Napomena: članak je uključen u Međunarodnu enciklopediju žena: globalna ženska pitanja i znanja, tom 4, Routledge Press, 2000] Uvod Ujedinjene...

Akademska mreža evropskih stručnjaka za invalidnost Evropska komisija želi da prikupi informacije o tome šta se može učiniti da se poboljša situacija osoba sa invaliditetom i obezbedi puno učešće i jednake mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom. Zbog toga je u decembru mesecu 2007. godine Evropska komisije osnovala mrežu istraživačkih centara iz zemalja...