You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama “Milan Petrović” u Novom Sadu  otvorena je senzorna soba, namenjena individualnom terapeutskim radu sa decom koja imaju problema u socijalnoj komunikaciji. U senzornoj sobi obavljaće se terapija dece i mladih sa posebnim...

Tanja Milinković : Upoznavanje doktora porodične medicine sa dokumentom UN: „Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom“ Centar...

Seksualnost je tabu tema u društvu, ljudima je neugodno da razgovaraju o seksu, a moralni i religijski obziri prekrivaju potrebu za pružanjem ispravnih...

Zaista neverovatno… 37-godišnji Peng Šuilin iz Šenžena ostao je bez donje polovine tela nakon što ga je pregazio kamion. Međutim, ova nesreća...