You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Laura Herši [Napomena: članak je uključen u Međunarodnu enciklopediju žena: globalna ženska pitanja i znanja, tom 4, Routledge Press, 2000] Uvod Ujedinjene nacije procenjuju da ima 500 miliona ljudi sa mentalnim, fizičkim i senzornim invaliditetom širom sveta. Preko 80% živi u zemljama u razvoju,...

Akademska mreža evropskih stručnjaka za invalidnost Evropska komisija želi da prikupi informacije o tome šta se može učiniti da se poboljša situacija osoba sa invaliditetom i obezbedi puno učešće i jednake mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom. Zbog toga je u decembru mesecu 2007. godine Evropska komisije osnovala mrežu istraživačkih centara iz zemalja...

Mlada žena kojoj je na rođenju dijagnostikovana Osteogenesis imperfecta, bolest koja uzrokuje da njene kosti budu krhke i lako lomljive, daje nam uvid...

Sažetak naučnog rada: Normalising birth for women with a disability: The challenges facing practitioners, Dympna Walsh-Gallagher, PhD, MSc, Postgraduate Diploma in Education, RNT, BSc (hons), RGN, RNID RGNa, Roy Mc Conkey, BA, PhD. (Professor of Learning Disability), Marlene Sinclair, BSc (Hons) RN RM RNT, PhD, MEd, Postgraduate Diploma in Education (Professor of Midwifery...

1. Preko milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta. To je oko 15% svetske populacije. Između 110-190 miliona ljudi ima veoma značajne poteškoće...