You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Stanje mentalnog zdravlja smatra se invaliditetom ukoliko ima dugoročan uticaj na svakodnevno funkcionisanje (na rad, društvenu interakciju, brigu o sebi). Dugoročno je sve što pokazuje tendenciju trajanja od 12 meseci. Postoje različiti tipovi mentalnih stanja koja se mogu razviti u invaliditet: demencija,...

Razgovor sa Marijom Svilar, diplomiranom defektološkinjom, stručnom saradnicom i terapeutkinjom na projektima edukacije i osamostaljivanja mladih osoba...

Da bismo ga održali živim, mozgu je potrebna vežba (u svakom, pa i doslovnom smislu). Fizička aktivnost koja doprinosi vitalnosti kardiovaskularnog...

Nalazi američkog istraživanja dovode u pitanje dosadašnje razumevanje Alchajmerove bolesti i nude nadu za pronalaženje novih tretmana. Studija sprovedena...

Muzikoterapija pravi razliku između povlačenja i pune svesnosti, izolacije i interakcije, hroničnog bola i prijatnosti – između demoralizacije i...