You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

ZABRANJENI DODIR U NEKOLIKO REČI Da li sam normalna? Da li se povređujem? Ako sam sklona da to radim… možda ja u stvari ne želim partnera? Da li je to znak da očajavam? Da li to radim previše često? Mogu li da postanem zavisna od ovoga? Možda bi trebalo da naučim kako da odolevam toj potrebi? Da...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA objavila je 2014. godine istraživački rad Veronike Mitro, Dajane Damjanović...

Laura Herši [Napomena: članak je uključen u Međunarodnu enciklopediju žena: globalna ženska pitanja i znanja, tom 4, Routledge Press, 2000] Uvod Ujedinjene...

Akademska mreža evropskih stručnjaka za invalidnost Evropska komisija želi da prikupi informacije o tome šta se može učiniti da se poboljša situacija osoba sa invaliditetom i obezbedi puno učešće i jednake mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom. Zbog toga je u decembru mesecu 2007. godine Evropska komisije osnovala mrežu istraživačkih centara iz zemalja...

Mlada žena kojoj je na rođenju dijagnostikovana Osteogenesis imperfecta, bolest koja uzrokuje da njene kosti budu krhke i lako lomljive, daje nam uvid...