You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Još kao veoma mlada Leticija Marsili je shvatila da je drugačija od drugih. Imala je visok prag bola, što je značilo da ne oseća opekotine niti primećuju kada su joj polomljene kosti. Još petoro članova njene porodice takođe je nesenzitivno na bol. ...

Tokom šest meseci neprestano sam osećala knedlu u grlu. Bila je tu svakog jutra i ostajala bi tu sve dok ne zaspim. Uticala je na moju sposobnost da...

Naučnici su blizu toga da ustanove šta prouzrokuje miris povezan sa Parkinsonovom bolešću. ...

Da li se seksualna privlačnost prema iskrivljenoj kičmi, ožiljcima, protezama i amputiranim delovima razlikuje od privlačnosti prema određenoj boji...

Šta je seksualno nasilje? Seksualno nasilje je zločin zasnovan na moći i kontroli, pri čemu se seks upotrebljava kao oružje. Seksualno nasilje podrazumeva...