You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako treba. O tome kako da izađemo na kraj sa izazovnim situacijama u interakciji s drugima razgovarali smo sa Dejanom Živkovićem, psihologom i trenerom Centra...

Reproduktivna prava su varijabilna širom sveta, a u osnovi se odnose na zakonska prava na reprodukciju i reproduktivno zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...

Pitali smo žene s invaliditetom šta ih nervira u svakodnevnoj interakciji sa drugima i koje su to situacije kada komunikacija, naprosto, ne ide kako...

Zdravstveni radnici često su prva tačka kontakta kojima se žene obraćaju zbog posledica nasilja. Ženama koje su u situacijama partnerskog nasilja...