You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom trebalo bi da umeju da prepoznaju znake nasilja. Takođe je važno da preispitaju sopstvene stavove i vrednosti kada je reč o rodno zasnovanom nasilju. Postavljanje pitanja o nasilju Dešava se da same žene ne budu svesne da to što proživljavaju...

Dobra obaveštenost i uljudan stav su od ključnog značaja za pružanje svrsishodne podrške ženama izloženim nasilju. Ukoliko žena ima invaliditet,...

Nora Baladerian i Karyn Harvey su američke psihološkinje specijalizovane za rad sa osobama sa intelektualnim invaliditetom koje su preživele seksualno...

Kroz istoriju se smatra da je autizam učestaliji kod muškaraca nego kod žena. Danas je poznato da je stopa autizma kod žena daleko veća i da su žene...

Mada veza između iscrpljujućih iskustava i slabog mentalnog zdravlja nije iznenađujuća, eksperti kažu da istraživanja naglašavaju koliko su ta...