You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Alecia M. Santuzzi, doktorka psihologije Univerziteta Severni Ilinois Pri upotrebi termina invalidnost, uglavnom se misli na neki očigledan, motorni (koji otežava pokretljivost) ili senzorni invaliditet (kao što je potpuno oštećenje vida). Ipak, invalidnost pokriva i mnogobrojna stanja koja ne moraju...

Erotske – šta? Sve te naprave, seksualni uređaji, (van)bračna pomoćna sredstva, takozvana seksualna pomagala… produkti perverznog uma. Kome...

♦    menstruacija u brojkama Tokom prosečnog životnog veka žena provede 3500 dana krvareći. Za industriju higijenskih sredstava, to znači 11...

Onako kako sebe vidim – tako se osećam. Kako se osećam – to i jesam. Slika tela jedna je od važnih komponenti opšte slike o sebi koja se izgrađuje...

ZABRANJENI DODIR U NEKOLIKO REČI Da li sam normalna? Da li se povređujem? Ako sam sklona da to radim… možda ja u stvari ne želim partnera? Da li...