You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Na stotine osoba koje su živele u porodičnom nasilju prošlo je kroz vrata ordinacije neurološkinje Glinis Ziman koja radi na jednoj klinici u Feniksu. – Pacijentkinje koje žive sa posledicama porodičnog nasilja otvaraju poglavlje o povredama mozga – tvrdi doktorka. ...

– Partneri mi često pogrešno pročitaju neke informacije i daju mi pogrešne doze lekova za dijabetes. Rezultat toga je da duže ostajem u krevetu,...

Mariji, žena s invaliditetom, muž uskraćuje medicinske usluge, odbija da se u njihovom domu postave rukohvati, ne dozvoljava joj da koristi štap pri...

Životna iskustva svake osobe su individualna i lična. Svako ih doživljava i proživljava na svoj način. Isto tako, suočena sa životnim preprekama...

Procenjuje se da jedna od sedam osoba živi sa migrenom. Oni koji nemaju migrenu ne mogu da razumeju njen uticaj na svakodnevni život i često trivijalizuju...