You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Ako ste osoba sa invaliditetom a nemate procenjenu radnu sposobnost, odnosno nemate zvanično utvrđen status osobe sa invaliditetom možete ostvariti pravo, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  i na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti. Procena...

Nacionalna služba za zapošljavanje početkom 2010. imala je na evidenciji više od 22.000 osoba s invaliditetom koje traže posao, što je tri odsto...