You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu u maju 2010. godine i od tada su mnoge stvari krenule na bolje kada je zapošljavanje ovih osobau pitanju. Tome u prilog govori i podatak Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) da je za protekle dve godine...

Ergonomija je bukvalno analiza rada, stoga ćemo u ovom tekstu koristiti riječ “rad” da bi opisali duge periode koje provodimo za svojim stolom,...

Ako ste osoba sa invaliditetom a nemate procenjenu radnu sposobnost, odnosno nemate zvanično utvrđen status osobe sa invaliditetom možete ostvariti pravo, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  i na utvrđivanje statusa i procenu radne sposobnosti. Procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja...

Nacionalna služba za zapošljavanje početkom 2010. imala je na evidenciji više od 22.000 osoba s invaliditetom koje traže posao, što je tri odsto...