You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Nacionalna služba za zapošljavanje početkom 2010. imala je na evidenciji više od 22.000 osoba s invaliditetom koje traže posao, što je tri odsto od evidentiranih. Primena novog Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, trebalo bi da poboljša zapošljavanje ove kategorije stanovništva. Intervju...

Nacionalna služba za zapošljavanje početkom 2010. imala je na evidenciji više od 22.000 osoba s invaliditetom koje traže posao, što je tri odsto...