You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Šta sve jeste i šta (ne) bi trebalo da bude tumač znakovnog jezika? Kakva je razlika između prevodioca i tumača? Gde se sve uči znakovni jezik? Najneobičnije prevodilčke situacije i kada prevod izostane…? Srpski znakovni jezik i znakov(a)ni srpski nisu jedno te isto – u čemu je kvaka? O različitim...

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje u Novom Sadu petodnevni edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom (do 30 godina) iz Vojvodine...

Od 25. do 27. februara 2015. godine je u zgradi UN u glavnom gradu Austirje, Beču, održana je međunarodna konferencija u okviru Zero projekta Essl fondacije...

Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije sproveo je istraživanje o trendovima ne/zapošljavanja osoba sa invaliditetom...

Gimnazija za osobe s oštećenjem i delimičnim oštećenjem vida iz Rumunskog grada Kluž-Napoka (Cluj-Napoca) uključena je u razne evropske projekte,...