You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu prema sledećem programu: SeConS grupa za razvojnu inicijativu: Prezentacija i analiza rezultata istraživanja Univerzitetski...

Konferencija za štampu na kojoj su saopšteni rezultati istraživanja Centra za industrijske odnose iz Beograda na temu upotrebe informatičkih tehnologija...

Šta sve jeste i šta (ne) bi trebalo da bude tumač znakovnog jezika? Kakva je razlika između prevodioca i tumača? Gde se sve uči znakovni jezik? Najneobičnije...

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje u Novom Sadu petodnevni edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom (do 30 godina) iz Vojvodine...

Od 25. do 27. februara 2015. godine je u zgradi UN u glavnom gradu Austirje, Beču, održana je međunarodna konferencija u okviru Zero projekta Essl fondacije...