You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Gimnazija za osobe s oštećenjem i delimičnim oštećenjem vida iz Rumunskog grada Kluž-Napoka (Cluj-Napoca) uključena je u razne evropske projekte, među kojima su neki u vezi sa otkrivanjem novih zanimanja pristupačnih za ljude s oštećenjem i delimičnim oštećenjem. Iako učenici ove ustanove dobijaju...

Milutin ima 30 godina i magistar je organizacionih nauka. Na prvi pogled, izgleda kao mnogi njegovi vršnjaci. Mlad, vrlo prijatne spoljašnosti, ljubazan,...

  Socijalna preduzeća (SP) mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu, ostvareni profit reinvestiraju...

Mirza Jašarević iz CRP-a podsetio je da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini...

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu u maju 2010. godine i od tada su mnoge stvari krenule...