You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla nego druge osobe. To ne treba da bude tako. Svi treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.  Osobe sa invaliditetom mogu biti dobre u svom poslu. One se često više trude i dokazuju od drugih. Mnoge osobe sa invaliditetom plaše se da, kad se zaposle,...

Organizacija Forum mladih sa invaliditetom i banka Societe Generale Srbija započinju realizaciju šestog ciklusa programa Inkluzivna akademija, koji ima...

Istraživački izveštaj Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u gradu Beogradu, autora prof. dr Slobodana Cvejića i Stefana Stefanovića...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...

Konferencija za štampu na kojoj su saopšteni rezultati istraživanja Centra za industrijske odnose iz Beograda na temu upotrebe informatičkih tehnologija...