You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Istraživački izveštaj Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u gradu Beogradu, autora prof. dr Slobodana Cvejića i Stefana Stefanovića (ispred grupe za razvojnu inicijativu SeConS), predstavljen je u utorak, 8. novembra u zgradi Privredne komore Srbije u Beogradu. ...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...

Konferencija za štampu na kojoj su saopšteni rezultati istraživanja Centra za industrijske odnose iz Beograda na temu upotrebe informatičkih tehnologija...

Šta sve jeste i šta (ne) bi trebalo da bude tumač znakovnog jezika? Kakva je razlika između prevodioca i tumača? Gde se sve uči znakovni jezik? Najneobičnije...

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje u Novom Sadu petodnevni edukativni program za mlade osobe sa invaliditetom (do 30 godina) iz Vojvodine...