You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije sproveo je istraživanje o trendovima ne/zapošljavanja osoba sa invaliditetom u periodu od maja do septembra 2014. godine i početkom 2015. objavio i promovisao istraživački izveštaj. Kompleksna tematika istražena je iz više...

Gimnazija za osobe s oštećenjem i delimičnim oštećenjem vida iz Rumunskog grada Kluž-Napoka (Cluj-Napoca) uključena je u razne evropske projekte,...

Milutin ima 30 godina i magistar je organizacionih nauka. Na prvi pogled, izgleda kao mnogi njegovi vršnjaci. Mlad, vrlo prijatne spoljašnosti, ljubazan,...

  Socijalna preduzeća (SP) mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu, ostvareni profit reinvestiraju...

Mirza Jašarević iz CRP-a podsetio je da je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini...