You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Radna praksa za mlade s invaliditetom naziv je projekta koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom. Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti mladih osoba sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse. ...

Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla nego druge osobe. To ne treba da bude tako. Svi treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.  Osobe...

Organizacija Forum mladih sa invaliditetom i banka Societe Generale Srbija započinju realizaciju šestog ciklusa programa Inkluzivna akademija, koji ima...

Istraživački izveštaj Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u gradu Beogradu, autora prof. dr Slobodana Cvejića i Stefana Stefanovića...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...