You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Juna ove godine Organizacija za podršku ženama s invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA otpočela je projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava,  aktivnost...

Dvodnevni sastanak pod nazivom „Planiranje implementacije projekta: Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji” održan je 11. i...

Druga po redu akcija „ŽIVETI USPRAVNO 0,1%” održana je u subotu, 9. juna u novosadskoj Crnoj kući. Organizatori akcije, Centar „Živeti uspravno” i Inicijativa...

Prvi seminar za članice i članove radnih grupa centara za žrtve seksualnog nasilja u okviru projekta Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom...

Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je poslednju u nizu planiranih fokus grupa koje su realizovane u okviru projekta Podrška organizacijama...