You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovale su na vebinaru koji je organizovao Evropski forum za osobe sa invaliditetom (EDF) 19. juna 2020. godine. Na vebinaru se raspravljalo o uticaju pandemije COVID-19 na žene i devojke sa invaliditetom koje trpe nasilje. Vebinar je takođe imao za cilj da ukaže...

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...

Organizacija …IZKRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost  UN Women...

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom...

Udruženje Ženske studije i istraživanja i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA okupili su članice novosadskih...