You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine pružila je ukupno 102 usluge. U prva tri meseca 2021. godine ukupno je zabeleženo 89 poziva (37 SOS poziva, 27 poziva za pružanje individualne psihološke podrške...

Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA vodila je vebinar Senzibilizacija tumača znakovnog jezika...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je dvodnevnu onlajn obuku Pristupačnost usluga zaštite od nasilja...

Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji...

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji je ujedno obuhvaćen kampanjom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, Organizacija …...