You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Predstavnica Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovala je na konferenciji pod nazivom  10 godina od stupanja na snagu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj primeni koju su organizovali Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka...

Četvrta fokus grupa sa ženama sa invaliditetom na temu iskustava u službama podrške i institucijama, nasilja i diskriminacije, održana je u Novom...

Šesta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju...

Peta u nizu fokus grupa koje Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa UN WOMEN u okviru projekta Podrška organizacijama...

U Centru za podršku ženama u Kikindi  12. aprila Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je još jednu u nizu fokus grupa sa ženama...