You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Organizacija …IZKRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost  UN Women i  uz finansijsku podršku Evropske komisije nastavlja rad na unapređenju sistema podrške za žene s invaliditetom sa iskustvom nasilja. Aktivnosti...

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom...

Udruženje Ženske studije i istraživanja i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA okupili su članice novosadskih...

Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom naziv je završne konferencije projekta Podrška organizacijama...

Prateći program 17. Međunarodnog Uhvati film festivala nastavlja se u utorak i sredu, 24. i 25. septembra od 18 časova u Kulturnom centru Novog Sada....