You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Udruženje Da se zna! iz Beograda, čije su aktivistkinje u aprilu mesecu u Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA održale  edukaciju o dokumentovanju slučajeva zločina iz mržnje, predstavilo je danas izveštaj Korak napred, nazad dva – Uloga policije u jačanju prevencije i mehanizama...

Svjetlana Timotić i Veronika Mitro učestvovale su u panel diskusiji na temu seksualnost žena sa invaliditetom u okviru Festivala feminističkog aktivizma...

Gordana Rajkov je svedokinja i akterka razvoja pokreta osoba sa invaliditetom, udruživanja i organizovanja osoba sa mišićnom distrofijom i razvoja pokreta...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA je u 2017. godini intenzivirala svoje aktivnosti na obezbeđivanju dostupnosti...

Deo sredstava u iznosu od 40.000 rsd, prikupljenih od kotizacije za FIT šetnju za žene koju je PSD Železničar organizovao 9. aprila na Fruškoj gori,...