You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Svjetlana Timotić, izvršna direktorka organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, prisustvovala je danas XXIV sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama Skupštine Grada Novog Sada. Pozivu na sastanak odazvalo se blizu dvadeset predstavnica i predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom, kojima je Sonja...

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu...

Novosadska novinarska škola pripremila je prilog o Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u okviru projekta Dan u...

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra 2017. godine kompanija iFit organizovala je dva besplatna treninga i otvoreno...

U okviru projekta Žene za žene – za život bez nasilja koji realizuje Mreža Žena protiv nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije,...