You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Četvrta fokus grupa sa ženama sa invaliditetom na temu iskustava u službama podrške i institucijama, nasilja i diskriminacije, održana je u Novom Sadu, u prostorijama Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, 13. aprila 2018. godine. Fokus grupe Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u...

Šesta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju...

Peta u nizu fokus grupa koje Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa UN WOMEN u okviru projekta Podrška organizacijama...

U Centru za podršku ženama u Kikindi  12. aprila Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je još jednu u nizu fokus grupa sa ženama...

U četvrtak, 5. aprila 2018. godine u prostorijama Udruženja gluvih i nagluvih u Vršcu održana je druga u nizu fokus grupa koje sprovodi Organizacija...