You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Savez organizacija za zaštitu prava i podršku žena sa invaliditetom – Mreža …IZ KRUGA – Srbija ustanovio je obeležavanje NEDELJE ŽENA SA INVALIDITETOM koja je obeležena od 3. do 7. novembra 2014. godine u četiri grada Srbije: Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Organizacija...

U Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA, kao jedna od prvih u planiranom serijalu edukativno-kreativnih radionica i kao završna aktivnost u prethodnoj...

Kvalitet života se prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji definiše kao percepcija pojedinaca o sopstvenom položaju u životu u kontekstu kulture i...

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA već treću godinu za redom uz podršku Gradske uprave za privredu sprovodi obuke namenjene povećanju zapošljivosti...

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je u maju mesecu započela realizaciju projekta VIDLJIVE – ŽENE SA INVALIDITETOM! Projekat se bavi rodno...