You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Koordinatorka SOS službe, Ivana Zelić, ispred Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA vodila je vebinar Senzibilizacija tumača znakovnog jezika za rad sa gluvim ženama u situaciji nasilja. Vebinar je organizovan 19. aprila 2021. godine, od 13 do 15 časova putem ZOOM aplikacije. Aktivnosti unapređenja...

Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA organizovala je dvodnevnu onlajn obuku Pristupačnost usluga zaštite od nasilja...

Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji...

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji je ujedno obuhvaćen kampanjom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, Organizacija …...

Svetlana Radojčić Pavlović, mr sci razvojne psihologije i sertifikovana savetnica za roditelje dece sa invaliditetom i hroničnim bolestima pruža...