You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

– Seksualno pravo znači da imam slobodu izbora s kim želim da budem i da niko ne može da me prisili na seksualni odnos. (Žena sa mentalnim invaliditetom, 39 godina) U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija...

Uz podršku holandske fundacije Mama Cash i Rekonstrukcija ženskog fonda, …IZ KRUGA – VOJVODINA je objavila publikaciju Zabeleške iz karantina koju...

…IZ KRUGA — VOJVODINA je u ponedel­jak 3. avgus­ta 2020. godine od 18.00 do 19.30 orga­ni­zo­vala onla­jn kon­fer­en­ci­ju Prepreke u ost­vari­van­ju...

Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA učestvovale su na vebinaru koji je organizovao Evropski forum za osobe sa invaliditetom (EDF) 19. juna 2020. godine....

U periodu pandemije korona virusa, kao i u procesu izlaska iz nje, važno je da osnovna zaštitna sredstva budu dostupna svima. U mnogobrojnim ustanovama...