You Are Browsing ‘Poznate ličnosti’ Category

Slepoća je potpuno odsustvo opažaja forme i svetla. Većina veruje da vidimo očima. Činjenica je, međutim, da je naš mozak taj koji opaža ono što mislimo da vidimo. Ovi slavni slepi ljudi su promenili i oblikovali svet u mnogim oblastima poput muzike, politike, nauke, umetnosti, sporta jer nisu dopustili...

Za Borislavu-Bebu Perić-Ranković s pravom se može reći da je postala simbol izuzetno uspešne žene sa invaliditetom, koja je uz puno truda i odricanja...

Karin Spaink je stekla obrazovanje srednjoškolske profesorice. Od 1981. do 1984. godine studirala je sociologiju na Univerzitetu u Amsterdamu. Multipla...