You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Dušanka Ilić S kakvim izazovima odrastaju današnja deca Novog Sada? Uprkos naizgled nesagledivim mogućnostima koje nudi  život u gradu, za šta deca ipak ostaju uskraćena? Prikriveni oblici zanemarivanja, prezaštićenost, maglovite i zbunjujuće granice, suzbijanje mašte, izloženost diskutabilnim...

Nijedno dete ne dolazi sa priručnikom na temu kako da me odgajate. Kao roditelji, suočavamo se sa krivinama na putu kojim idemo. Kada odgajate dete...

Možda vam se čini da je prirodno pokloniti knjigu samopomoći nekome ko je anksiozan ili pokloniti Bibliju nekome ko ima granični poremećaj ličnosti....

Nekada ljudi bivaju okrutni povodom nečijeg izgleda ili uverenja, načina na koji neko govori, hoda ili živi – što nadalje vodi u verbalno ili...

Žena s invaliditetom koje su postale majke mnogo je više nego što mislimo, ili koliko ih oko sebe vidimo. Zašto? Zbog toga što su majke s invaliditetom...