You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Možda vam se čini da je prirodno pokloniti knjigu samopomoći nekome ko je anksiozan ili pokloniti Bibliju nekome ko ima granični poremećaj ličnosti. Najčešće takvi pokloni šalju pogrešnu poruku: da želite da popravite tu osobu, da se molite za njen izlazak iz traume ili da stavljate figurativni...

Nekada ljudi bivaju okrutni povodom nečijeg izgleda ili uverenja, načina na koji neko govori, hoda ili živi – što nadalje vodi u verbalno ili...

Žena s invaliditetom koje su postale majke mnogo je više nego što mislimo, ili koliko ih oko sebe vidimo. Zašto? Zbog toga što su majke s invaliditetom...

Da li osobe sa intelektualnim invaliditetom mogu da žive samostalno? Da! Član 19 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom svim...

Nakon letnjeg odmora, deca i roditelji se spremaju za školu. Ponovo se razgovara o tome šta (ne)priliči u školi i inače, o odgovornostima i obavezama,...