You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Većina ljudi ne razume zašto žene teško napuštaju nasilna partnerstva. Razloga je mnogo i variraju od slučaja do slučaja. Uobičajena prepreka je strah da će se nasilje nastaviti ili da će postati još gore ako žena ode. Ovo su neki od najčešćih razloga: žena je finansijski zavisna od...

Sa osamnaest godina nisam imao pojma kako da uopšte pričam sa ljudima, a kamoli kako da priđem devojci. Mnoge osobe s kojima sam izlazio imale su dobre...

Dušanka Ilić S kakvim izazovima odrastaju današnja deca Novog Sada? Uprkos naizgled nesagledivim mogućnostima koje nudi  život u gradu, za...

Nijedno dete ne dolazi sa priručnikom na temu kako da me odgajate. Kao roditelji, suočavamo se sa krivinama na putu kojim idemo. Kada odgajate dete...

Možda vam se čini da je prirodno pokloniti knjigu samopomoći nekome ko je anksiozan ili pokloniti Bibliju nekome ko ima granični poremećaj ličnosti....