You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Uvek brinem da će ljudi videti kolica, a ne mene. Za svoje ćerke, ja sam samo njihov tata.Džerad MekGinis Trebalo je da prođe nekoliko godina nakon što su progovorile da moje ćerke primete kolica i da me pitaju o njima. Deca su neverovatna, ne diskriminišu na fundamentalnom nivou. Kad je moja...

Roditelji bi trebalo da zagovaraju inkluziju sa svojom decom. Znamo da sa decom vredi razgovarati o inkluziji, bilo da se odnosi na rasu, rod, religiju...

Autizam. Uprkos tome što je to reč od sedam slova, čini mi se da je često tretirana kao reč od tri slova. Kao nešto čega se treba stideti. Ili...

LGBTQ osobe sa razvojnim invaliditetom često se suočavaju sa barijerama na planu identiteta, a neki od njih koriste ta negativna iskustva kako bi doprineli...

Pitali smo roditelje dece s invaliditetom s kakvim izazovima se suočavaju od trenutka kad su saznali detetovu dijagnozu, šta ih nervira u svakodnevnoj...