You Are Browsing ‘Kultura’ Category

Najzad, kada svi identiteti konačno budu uključeni, više neće biti identiteta. (Lenard Dejvis) OSNOVNI POJMOVI ZEN MEDITACIJA: Mirno sedenje i susretanje sa onim što jeste, iz trenutka u trenutak: misli koje protiču kroz um, osećanja koja prolaze kroz telo i događanja u okruženju koja se jednostavno...

Holivudska zvezda se uortačila sa prijateljem sa teškoćama u učenju da zajednički napišu i glume u ostvarenju koje govori o moćima glume u poboljšanju...

Pretačući aktivističke ideje u umetničku viziju i obrnuto, Riva Lerer u poslednje dve decenije istražuje tematiku tela, identiteta i invalidnosti. ...

Studije invalidnosti postaju sve uticajnije u akademskom okruženju i izvan njega, postavljaju izazove društvenoj i kulturnoj marginalizaciji osoba sa...

Kada stavim olovku na papir, znam gde ću početi, ali nemam pojma gde ću završiti. Moji radovi su više kao performans, nego što su kopija stvarnog...