You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Gradovi su živi organizmi koji se razvijaju, napreduju, transformišu pod uticajem svakog pojedinca kao svog sastavnog dela. Sagradili smo reke asfalta koje su ispraznile nekad životne i kompaktne gradske cente i rasprsile čovečanstvo preko nepreglednih autoorijentisanih prostranstava i auto puteva....

U FOKUSU – Dvanaest hiljada slepih i slabovidih osoba u Srbiji suočava se sa mnogim problemima Jelena Stojanović, menadžerka: Tokom školovanja...

Živimo u 21. veku gde nam je svaki segmet našeg života elektronizovan i sve informacije su nam na dohvat ruke. Naravno, i to uz pomoć raznih web sajtova...

Sugestije za pravilno ponašanje radi bolje komunikacije sa osobama koje imaju invalidititet. Bonton je tradicionalno skup pravila ponašanja u društvu....

Skupština Srbije usvojila je 13. maja 2009. godine zakone o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i o profesionalnoj rehabilitaciji i...