You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog društva. Uzroci i posledice različitih vrsta invaliditeta su različite. Te razlike su rezultat društveno- ekonomske slike i svesti naroda te sredine...

Nacrtom zakona biće definisan i status znakovnih tumača – od njihove obuke do preciziranja ko ima prava na njihovu uslugu. Nacrtom zakona o srpskom...

Zamisli da… Zamisli da osobe s invaliditetom imaju svu podršku i medicinsku pomoć uz koju bi mogli da u društvu sudeluju na ravnopravnom nivou...

Polazeći od pretpostavke da tema istraživanja, socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, neće u značajnoj meri biti zastupljena u medijima...