You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Ka većoj socijalnoj uključenosti u Republici Srbiji na putu evropskih integracija. Opšti cilj ove strategije je da osnaži osobe sa invaliditetom tako da u potpunosti mogu uživati svoja prava i imati punu korist od učešća u društvu i ekonomiji Evrope, posebno putem Jedinstvenog tržišta. Da bi se...

Eurobank EFG, kao banka koja posluje po evropskim standardima, trudi se da ih u potpunosti primenjuje u svim segmentima svog poslovanja. Centar za razvoj...

Uvod Ovaj medjunarodni istorijat je nastao na osnovu uvida u literature o samostalnom životu i istraživanjima Anne Finger, koja je 1999 radila u Svjetskom Institutu za invalidnost i organizaciji Rehabilitation International. Njen rad je dopunjen prilozima preko 110 lidera invalidskog pokreta koji su učestvovali u Konferenciji o samostalnom životu u Vašingtonu, kao...

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad, sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Judith Heumann kao Stručnog savetnika za Međunarodna prava...

Želimo samo da se čuje i naš glas.Hoćemo da učestvujemo u rešavanju naših problema.Učinimo da se o pitanjima invalidnosti govori u lokalnoj politici.Ne...