You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Pojedine grupe korisnika javnog prostora, kao što su to na primer: osobe sa invaliditetom (korisnici invalidskih kolica, hodalica, štaka, belog štapa, slušnog aparata i/ili drugih pomagala), mala deca, roditelji sa malom decom, trudnice, osobe sa povećanom telesnom masom, starije osobe, osobe sa privremenim...

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog...

Nacrtom zakona biće definisan i status znakovnih tumača – od njihove obuke do preciziranja ko ima prava na njihovu uslugu. Nacrtom zakona o srpskom...

Zamisli da… Zamisli da osobe s invaliditetom imaju svu podršku i medicinsku pomoć uz koju bi mogli da u društvu sudeluju na ravnopravnom nivou...

Polazeći od pretpostavke da tema istraživanja, socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, neće u značajnoj meri biti zastupljena u medijima...