You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Eurobank EFG, kao banka koja posluje po evropskim standardima, trudi se da ih u potpunosti primenjuje u svim segmentima svog poslovanja. Centar za razvoj inkluzivnog društva i Eurobank EFG udruženim snagama daju podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove prilagođavanjem prostora...

Uvod Ovaj medjunarodni istorijat je nastao na osnovu uvida u literature o samostalnom životu i istraživanjima Anne Finger, koja je 1999 radila u Svjetskom Institutu za invalidnost i organizaciji Rehabilitation International. Njen rad je dopunjen prilozima preko 110 lidera invalidskog pokreta koji su učestvovali u Konferenciji o samostalnom životu u Vašingtonu, kao...

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad, sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Judith Heumann kao Stručnog savetnika za Međunarodna prava...

Želimo samo da se čuje i naš glas.Hoćemo da učestvujemo u rešavanju naših problema.Učinimo da se o pitanjima invalidnosti govori u lokalnoj politici.Ne...

Stanovanje bez barijera omogućeno je pridržavanjem propisa iz EU norme 18025. To znači da ljudi svih starosnih dobi, ljudi sa individualnim telesnim...