You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Nacrtom zakona biće definisan i status znakovnih tumača – od njihove obuke do preciziranja ko ima prava na njihovu uslugu. Nacrtom zakona o srpskom znakovnom jeziku biće standardizovan jezik gluvih osoba i istovremeno će biti regulisan status tumača za znakovni jezik, najavljuje u razgovoru za „Politiku”...

Zamisli da… Zamisli da osobe s invaliditetom imaju svu podršku i medicinsku pomoć uz koju bi mogli da u društvu sudeluju na ravnopravnom nivou...

Polazeći od pretpostavke da tema istraživanja, socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, neće u značajnoj meri biti zastupljena u medijima...