You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Polazeći od pretpostavke da tema istraživanja, socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, neće u značajnoj meri biti zastupljena u medijima opredelili smo se da prikupimo i analiziramo sve tekstove koji se pojave na temu osoba sa invaliditetom u štampanim medijima tokom analiziranog perioda. Na...

Polazeći od pretpostavke da tema istraživanja, socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, neće u značajnoj meri biti zastupljena u medijima...