You Are Browsing ‘Društvo’ Category

U petak, 17. juna 2011. godine svečano je puštena u rad nova, redizajnirana internet prezentacija Narodne skuštine Srbije, www.parlament.rs koja pruža obilje informacija ne samo o radu Skupštine, već i o načinu donošenja zakona i drugim aktivnostima koje su od značaja za građane Srbije. U horizontalnom...

Novosadske škole i vrtiće od septembra će redovno pohađati 20 dece sa invaliditetom zahvaljujući projektu “Prvi korak za moje dete – sledeći...

Lica oštećenog sluha i govora nemaju mogućnost dojave požara niti poziva u pomoć drugih službi. SMS poruke bi se mogle koristiti u ovu svrhu. Novi...

– Sa ciljem da doprinese poboljšanju kvaliteta života osoba s invaliditetom, Komercijalna banka je svoju web-prezentaciju u celosti prilagodila...

Vlada Srbije donela je 23. decembra 2010. godine predlog novog Zakona o socijalnoj zaštiti i uputila ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje,...