You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad, sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Judith Heumann kao Stručnog savetnika za Međunarodna prava osoba sa invaliditetom.  Stručna sekretarka Heumann će rukovoditi naporima Administracije SAD u razvijanju sveobuhvatne strategije za promovisanje prava...

Želimo samo da se čuje i naš glas.Hoćemo da učestvujemo u rešavanju naših problema.Učinimo da se o pitanjima invalidnosti govori u lokalnoj politici.Ne...

Stanovanje bez barijera omogućeno je pridržavanjem propisa iz EU norme 18025. To znači da ljudi svih starosnih dobi, ljudi sa individualnim telesnim...

Osobe sa invaliditetom koje su pod starateljstvom su među najranjivijim grupama mađarskog društva. Jedan od razloga njihove isključenosti je da su...

Prvi Info centar za osobe s invaliditetom otvoren je u Novom Sadu, a pokrenula ga je organizacija “Iz kruga Vojvodina” uz podršku Gradske...