You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Uvod Ovaj medjunarodni istorijat je nastao na osnovu uvida u literature o samostalnom životu i istraživanjima Anne Finger, koja je 1999 radila u Svjetskom Institutu za invalidnost i organizaciji Rehabilitation International. Njen rad je dopunjen prilozima preko 110 lidera invalidskog pokreta koji su učestvovali...

Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad, sa zadovoljstvom objavljuje imenovanje Judith Heumann kao Stručnog savetnika za Međunarodna prava...

Želimo samo da se čuje i naš glas.Hoćemo da učestvujemo u rešavanju naših problema.Učinimo da se o pitanjima invalidnosti govori u lokalnoj politici.Ne...

Stanovanje bez barijera omogućeno je pridržavanjem propisa iz EU norme 18025. To znači da ljudi svih starosnih dobi, ljudi sa individualnim telesnim...

Osobe sa invaliditetom koje su pod starateljstvom su među najranjivijim grupama mađarskog društva. Jedan od razloga njihove isključenosti je da su...