You Are Browsing ‘Društvo’ Category

USAID je sastavio kolekciju statistika o rodnoj dimenziji invaliditeta. Ima više žena sa invaliditetom nego muškaraca, one čine skoro 3/4 od ukupnog broja osoba sa invaliditetom u zemljama sa srednjim i niskim prihodima. Prema ILO (International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada),...

Jedna od najvećih osnovnih škola u Beogradu “Branko Radičević” u novobeogradskom bloku 45, postala je dostupna i osobama sa invaliditetom....

U petak, 17. juna 2011. godine svečano je puštena u rad nova, redizajnirana internet prezentacija Narodne skuštine Srbije, www.parlament.rs koja pruža...

Novosadske škole i vrtiće od septembra će redovno pohađati 20 dece sa invaliditetom zahvaljujući projektu “Prvi korak za moje dete – sledeći...

Lica oštećenog sluha i govora nemaju mogućnost dojave požara niti poziva u pomoć drugih službi. SMS poruke bi se mogle koristiti u ovu svrhu. Novi...