You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Dana 25. i 26. oktobra 2018. godine održaće se Drugi kongres o samostalnom životu u Valensiji, Španija. Kongres organizuje Federacija samostalni život (FEVI) u saradnji sa Evropskom mrežom za samostalni život (ENIL). Radni jezik Kongresa je engleski i španski, i može se pratiti uživo putem vebsajta...

Usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje treba osmisliti na poseban način. Podrška koja im se pruža...

U okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje,...

Više od  bilion ljudi širom sveta ima invaliditet. Od toga je oko 100 miliona dece s invaliditetom. Na svako dete ubijeno u ratu, troje biva povređeno...

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...