You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Mirjana Đorđević sa ćerkama Mirjana Đorđević (1951) iz Zaječara, većinu radnog veka provela je kao programerka računarskog centra u Elektrotimoku. Majka je dve ćerke, od kojih mlađa ima Daunov sindrom. Ubrzo nakon rođenja mlađe ćerke (1989) počinje da se povezuje sa porodicama koje se suočavaju...

Na poziv Radne grupe Vlade Republike Srbije za izradu strateškog dokumenta u oblasti javnog informisanja, članica redakcije Portala o invalidnosti učestvovala...

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...

Kroz istoriju, invaliditet se smatrao ličnim nedostatkom pojedinca i na status invalidnosti gledalo se kao na prirodni uzrok nesposobnosti nekih ljudi...

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...