You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) organizuju prezentaciju Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji, koji se u okviru programa Autonomija, glas, učešće osoba sa invaliditetom realizuje uz podršku UN WOMEN, od septembra 2018. do juna 2019. godine....

U Ugandi živi 34.6 miliona ljudi; 51% populacije su žene; 16% osobe s invaliditetom. Borba za unapređenje prava žena s invaliditetom u Ugandi započeta...

Od najranijih vremena glinene figurine odražavaju vezu između unutrašnjih stanja i materijalnog sveta. Ta veza ima centralno mesto u art-terapiji....

Među razlozima da osobe sa psihičkim invaliditetima prikrivaju svoje stanje i izoluju se umesto da traže podršku, stigma je vodeća. Stigmatizacija...

U Srbiji se svi osećamo kao građani drugog reda – šta je drugačije kad imaš invaliditet? Kako uopšte znaš zbog čega te diskriminišu? Šta...