You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada sprovodi istraživanje radi izrade studije saobraćaja, pod nazivom: Primena koncepta pristupačnosti na javnim saobraćajnim površinama i u javnom prevozu iz ugla bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada. ...

Pristupačne komunikacije su one koje svima donose korist, dajući jasne, direktne i lako razumljive informacije. Pristupačne komunikacije uzimaju u obzir...

Pristupačne komunikacije naziv je stručnog skupa zakazanog za četvrtak, 26. oktobar 2017. u Studentskom centru Studentski dom Evropa – Európa...

– Na Festival mentalnog zdravlja prvenstveno dolazimo kako bismo ljudima opšte populacije približili pojam psihičkog invaliditeta i dali neke...

– Konkurs za volontere otvoren je za sve koji su zainteresovani da rade i istražuju sa osobama sa mentalnim invaliditetom, da stiču nova iskustva,...