You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Gluve i nagluve žene izložene su istim oblicima partnerskog nasilja kao i čujuće žene, s tim da je stopa nasilja dvostruko veća u njihovim iskustvima. U iskustvima gluvih žena nasilje ima jedinstvene i specifične oblike koji su teže prepoznatljivi. Izolacija je jedna od taktika koje nasilnici lako...

Dana 25. i 26. oktobra 2018. godine održaće se Drugi kongres o samostalnom životu u Valensiji, Španija. Kongres organizuje Federacija samostalni život...

Usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje treba osmisliti na poseban način. Podrška koja im se pruža...

U okviru dvogodišnjeg projekta pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje,...

Više od  bilion ljudi širom sveta ima invaliditet. Od toga je oko 100 miliona dece s invaliditetom. Na svako dete ubijeno u ratu, troje biva povređeno...