You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Društvo za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA), u saradnji sa Klinikom za autizam i Aspergerov sindrom iz Montreala, organizuje predavanje o specifičnostima osoba autističnog spektra, sa konkretnim programima i strategijama u cilju njihove uspešnije edukativno-socijalne inkluzije i...

Ponosni smo što i u našem gradu možemo da čitamo Liceulice, jer dobre ideje i dobro u ljudima zaista mogu da pomeraju granice – poručuje novosadski...

Sam je fiktivni karakter koji predstavlja 73% osoba sa razvojnim invaliditetima i autizmom koje su bile izložene zločinu iz mržnje. 73% ima iskustvo...

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom starosti do 35 godina, sa prebivalištem u Vojvodini, da se prijave na edukativni program...

Druga tribina u okviru kampanje Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet održana je u utorak 14. maja 2019. godine na Kamernoj sceni Srpskog narodnog...