You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Od svog nastanka (1959) Barbi nastaje po ustaljenoj formuli: slapovi plave kose, visoke štikle i nerealistične telesne proporcije. Ipak, tokom godina, evoluirala je u predstavu nešto realističnije žene. Data joj je karijera uspešne lekarke, veterinarke, inženjerke i, mada je još uvek plavuša,...

Kad živite s invaliditetom, poznate su vam stvari koje osobe bez invaliditeta ne kapiraju. Na primer, neko ko koristi kolica ne mora uvek da ih koristi...

Udruženje građanki FemPlatz i Ženska mirovna grupa – Pančevo (ŽMIG) organizuju prezentaciju Mentorskog programa za žene sa invaliditetom u Srbiji,...

U Ugandi živi 34.6 miliona ljudi; 51% populacije su žene; 16% osobe s invaliditetom. Borba za unapređenje prava žena s invaliditetom u Ugandi započeta...

Od najranijih vremena glinene figurine odražavaju vezu između unutrašnjih stanja i materijalnog sveta. Ta veza ima centralno mesto u art-terapiji....