You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Doaa Shayea je profesionalna šminkerka iz Engleske. Živi sa urođenim invaliditetom (spina bifida) i svakodnevno se suočava sa uvredama i govorom mržnje. Da bi podigla svest o u ticaju okrutnih poruka koje joj upućuju potpuni stranci, Doaa je počela da ih ispisuje na licu i da se tako fotografiše...

Društvo za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA), u saradnji sa Klinikom za autizam i Aspergerov sindrom iz Montreala, organizuje predavanje...

Ponosni smo što i u našem gradu možemo da čitamo Liceulice, jer dobre ideje i dobro u ljudima zaista mogu da pomeraju granice – poručuje novosadski...

Sam je fiktivni karakter koji predstavlja 73% osoba sa razvojnim invaliditetima i autizmom koje su bile izložene zločinu iz mržnje. 73% ima iskustvo...

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom starosti do 35 godina, sa prebivalištem u Vojvodini, da se prijave na edukativni program...