You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

U Evropi je 10 miliona korisnika kolica. A kolica ne menjaju izgled u poslednjih 100 godina.  Za one koji ih koriste, kolica imaju vizualni, praktični i psihološki aspekt. U osnovi, kolica su izvor slobode; a ipak se retko doživljavaju kao simbol nezavisnosti. Prodaju se kao medicinski uređaj, u drugima...

Predstavnici kompanije Kontakta iz Beograda posetili su Organizaciju za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, kako bi predstavili...

Setite se mladića s invaliditetom  koji je bio prisiljen da puzeći izađe iz aviona i na rukama i kolenima  pređe preko piste da bi stigao do svojih...

Retko koja stvar doprinosi samostalnom življenju osoba s invaliditetom poput vožnje automobila. Vožnja automobila omogućuje kretanje na duže relacije...

Kada je grupa studenata na Univerzitetu u Vašingtonu primetila kako se njihov kolega bori sa ogromnim i teškim knjigama na Brajevom pismu, to ih je podstaklo...