You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Istraživači testiraju novu mogućnost da nauku, posebno hemiju, učine pristupačnom za slepe studente. Ovaj metod podrazumeva kreiranje jestivih i nejestivih gumenih verzija modela molekula da bi ih studenti mogli osetiti jezikom. Mnoge naučne knjige sadrže neverovatno detaljne slike strukture molekula,...

Kako je prethodna godina uticala na živote osoba s invaliditetom? Jedan od dobrih ishoda pandemije korona virusa je masovnija dostupnost i upotreba asistivnih...

Nošenje maske komplikuje život osobama koje koriste slušni aparat. Elastične trake upetljaju se za delove slušnog aparata i ponekad ga izvuku. To...

Svi težimo ka tome da ostanemo u kontaktu sa kolegama, zaposlenima, prijateljima i rodbinom. Mnogi od nas se hvataju u koštac sa onlajn platformama,...

Kao i većina ljudi, tokom pandemije provodila sam mnogo vremena na internetu. Bilo da istražujem tekstove na blogovima, gledam video zapise na You Tube-u...