You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Uz četvorogodišnjeg sina, kome je oštećenje sluha ustanovljeno nekoliko meseci nakon rođenja, Sarah Ivermee iz Velike Britanije zna koliko je zahtevno naviknuti dete na kohlearni implant ili na slušni aparat. Često se zanemaruje osećaj otuđenosti ili zadirkivanje kome je dete izloženo među čujućim...

Lego je kreirao verziju kockica sa Brajevim slovima i brojkama kako bi slepa i slabovica deca mogla da uče kroz igru. Ove kocke kompatibilne su sa...

Pošto koristim kolica i imam oštećenje vida, potrebna mi je asistencija 24/7. Do moje četrnaeste godine, asistirali su mi roditelji. Kasnije, kada...

Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije...

Na svetu je više od 17 miliona ljudi koji imaju ograničenu kontrolu nad pokretima tela zbog cerebralne paralize. Dijagnoza cerebralne paralize obično...